Förtroendevald

David Perez (SD)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Valberedningen
  led 2018-10-15 − 2019-12-31
 • Äldrenämnden
  led 2019-10-08 − 2019-11-05
 • Politisk ledning
  polsekr 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Valberedningen
  led 2015-11-03 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2015-01-01 − 2015-12-31