Förtroendevald

Angelique Prinz Blix (L)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  led 2013-02-01 − 2014-12-31
 • Grafiskt Utbildningscenter AB
  ordf 2011-01-01 − 2012-07-01
 • Grafiskt Utbildningscenter Media AB
  led 2011-01-01 − 2012-07-01
 • Grafisk Utbildningscenter Teknik AB
  led 2011-01-01 − 2012-07-01