Förtroendevald

Angelique Prinz Blix (L)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Omsorgsnämnden
  2:e v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Styrgrupp för Närvård
  ers 2015-12-09 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2018-04-23 − 2018-10-14
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  led 2013-02-01 − 2014-12-31
 • Grafisk Utbildningscenter Teknik AB
  led 2011-01-01 − 2012-07-01
 • Grafiskt Utbildningscenter AB
  ordf 2011-01-01 − 2012-07-01
 • Grafiskt Utbildningscenter Media AB
  led 2011-01-01 − 2012-07-01