Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Styrelsen Uppsala vård och omsorg upphörde 31 december 2016. De nämnder som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden.

Styrelsen för vård och omsorg ansvarade för kommunens egen produktion inom bland annat hemvård, assistans, äldreboenden och stöd vid psykisk ohälsa eller missbruk och beroende. Vård & omsorg gav också stöd till anhöriga.