Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Styrelsen Uppsala vård och omsorg upphörde 31 december 2016. De nämnder som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden.

Läs kallelser och protokoll genom att klicka på datumet för respektive möte. Länken visas så snart det finns handlingar till mötet. Sammanträdena är i dagsläget inte öppna för allmänheten.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Styrelsen för vård och omsorg ansvarade för kommunens egen produktion inom bland annat hemvård, assistans, äldreboenden och stöd vid psykisk ohälsa eller missbruk och beroende. Vård & omsorg gav också stöd till anhöriga.