Styrelsen för vård och bildning

Styrelsen för vård och bildning upphörde 31 december 2014. De nämnder och den styrelse som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är styrelsen Uppsala vård och omsorg, utbildningsnämnden, kulturnämnden samt arbetsmarknadsnämnden.