Socialnämndens individutskott 2

Socialnämndens individutskott 2 är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör barnenhet 2, ungdomsenhet 2 och placeringsenhet 2.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala