Plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden sammanträder 15.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte: torsdag 28 september 2017

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ansvarar för uppgifter enligt plan- och bygglagen, inklusive de lagar och andra föreskrifter som hör till denna lag, med undantag för översiktsplanering. Andra lagar och föreskrifter är exempelvis lagen om byggfelsförsäkring och energideklaration för byggnader. Vi planerar för, och ger förslag till, inrättande av områdesskydd såsom natur- och kulturreservat. Ansvaret omfattar även planering och utveckling av övriga friluftsområden.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Publikationer

Se alla publikationer

Nyheter och pressmeddelanden

Förtroendevalda i plan- och byggnadsnämnden

Plan- och byggnadsnämnden har 11 ledamöter och 7 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta plan- och byggnadsnämnden

På stadsbyggnadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer plan- och byggnadsnämndens arbete. 

Fakturaadress

Plan och byggnadsnämnden
Uppsala kommun
UPK 5100
Box 1023
751 40 Uppsala