Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. I Uppsala består kommunstyrelsen av 15 ledamöter och 11 ersättare.

Aktuellt inom Kommunstyrelsen

Kommunstyrelse vald

Kommunfullmäktige valde nya kommunalråd och kommunstyrelse 15 oktober.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Kommunstyrelsen sammanträder 13.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte: onsdag 6 februari 2019

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

 • Mål och budget 2019

  Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller för 2019 och innehåller en plan för 2020–2021. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

 • Riktlinje om stöd och skydd till förtroendevalda

  I denna riktlinje fastställs kommunens ansvar för förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

 • Bredbandsprogram 2018–2025

  Bredbandsprogrammet utgör en grund för att öka samverkan mellan olika parter. I handlingsplanen beskrivs hur programmet ska genomföras, vem som har ansvaret och hur uppföljning ska ske.

 • Finansiella riktlinjer för Uppsala kommunkoncern

  De finansiella riktlinjerna syftar till att reglera hur finansverksamheten ska bedrivas.

 • Policy för trygghet och säkerhet

  Policyn beskriver även Uppsala kommuns långsiktiga och systematiska trygghets- och säkerhetsarbete som främjar ett fortsatt hållbart växande Uppsala.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 11 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunsstyrelsen

Telefon (kommunens växel)
Fax
018-727 00 01