Socialförvaltningen

Socialförvaltningen stödjer socialnämnden genom att ta fram underlag och genom att följa upp och verkställa beslut. Vi ansvarar för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen. Vi samordnar frågor kring våld i nära relation och bostadssociala frågor och vi ansvarar för socialjoursverksamhet. Vi har uppgifter enligt lagarna Särskilda bestämmelser om vård av unga och Vård av missbrukare i vissa fall. Vi ansvarar för barnrättsfrågor och vissa familjerättsliga frågor. Vi ansvarar för mottagning av ensamkommande barn och flyktingar. Om missbruk finns i kombination med psykisk funktionsnedsättning ansvarar vi för att hjälpa individer eller familjer där missbruk, beroende eller våld i nära relation är det huvudsakliga problemet. Vi ansvarar också för öppenvård och råd och stöd till barn, unga och vuxna samt hem för vård eller boende för barn, unga och vuxna.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Kontakta socialförvaltningen

Telefon (kommunens kontaktcenter)
018-727 00 00 eller 018-727 27 00 (automatisk växel öppen dygnet runt). Under juni, juli och augusti stänger växeln 16.00 på fredagar.
Besöksadress

Stationsgatan 12

 

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00

Dag före helgdag 8.00–12.00

Postadress

Uppsala kommun

Socialnämnden

753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun
UPK2300
Box 1023
751 40 Uppsala