Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Du som är över 18 år och vill lämna kriminalitet kan kontakta kommunens avhopparverksamhet för att få en bedömning om stöd och skydd.

Kartlägger dina behov

När du kontaktar oss tar vi hjälp av polisen för att kontrollera din koppling till kriminella nätverk eller organiserad brottslighet. Polisen hjälper oss också med att bedöma vilka risker och hot som finns kring dig. Vi utreder också din livssituation för att se om det finns andra anledningar till att du behöver stöd.

När vi har en tydlig bild av din situation tar vi ställning till om vi kan ge dig stöd och i så fall hur.

Stöd utifrån dina behov

Din situation och dina behov avgör vilket stöd du kan få. Det handlar främst om behandlingsinsatser för att bryta din kriminella livsstil. 

Under tiden du får hjälp av oss på avhopparverksamheten behöver du vara drogfri och du får inte begå nya brott. Det är för att insatserna och skyddet ska fungera. Om du inte är drogfri kan du få behandling för att bli av med ditt beroende. 

Förutsättningar för att få stöd

Du måste vara motiverad att lämna kriminalitet för att vi ska hjälpa dig. Vi har löpande kontakt med polisen eftersom ett krav för att du ska få stöd är att du inte går tillbaka till brottslighet.

Det finns inga krav på att du ska ange andras brottsliga handlingar för att du ska få hjälp.

Till dig som är anhörig

Du är välkommen att kontakta kommunens avhopparverksamhet om du är orolig för en anhörig eller vill veta vilken hjälp som finns att få.

Insatsteamet

Uppsala kommun har även ett insatsteam som stöttar och hjälper unga som befinner sig i kriminalitet och vill förändra sin livssituation.

Insatsteamet hjälper dig som är 16–29 år och vill lämna en kriminell livsstil. 

Kontakta avhopparverksamheten

Telefon: 018-727 08 40

Om vi inte hinner svara på ditt samtal ringer vi upp senare.

Telefontid: måndag–fredag 9.00–16.00

E-post: avhopp@uppsala.se

Vid pågående brott ring 112

Du kan vara anonym om du vill ha rådgivning. Vill du ha stöd behöver du lämna dina personuppgifter.

Nyheter om socialt stöd till vuxna

 • Ljusmanifestation och dansuppvisningar i samband med suicidpreventiva dagen

  I samband med den internationella suicidpreventiva dagen vill Uppsala kommun uppmärksamma psykisk hälsa och arbetet med att förebygga självmord. Bland annat är kommunen medarrangör till en ljusmanifestation och flera dansuppvisningar på stan under Kulturnatten.

 • Anhörigvecka 3-5 oktober

  Välkommen till inspirerande föreläsningar och en sjungande workshop.

 • Gå på en livsviktig föreläsning

  Ta del av den kostnadsfria digitala föreläsningen Våga fråga 13 september. Föreläsningen ger dig information och verktyg om hur du som medmänniska kan stödja personer i din omgivning som mår psykiskt dåligt.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med socialt stöd till vuxna

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.