Miljöförvaltningens uppdrag

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi arbetar för att alla i Uppsala kommun ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Vårt arbete utgår från lagar och regler som syftar till att värna om naturen, människan och det allmännas intressen.

Vi arbetar med miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelskontroll och lantmäteri. Vi ger också tillstånd för servering av alkohol och försäljning av folköl, tobak, lotterier samt receptfria läkemedel utanför apotek. Vi arbetar förebyggande med information, råd, anvisningar och utbildning. Vi ansvarar för tillsyn genom att göra inspektioner, ta prover och inventera.

Miljöförvaltningen arbetar till exempel för 

  • att alla ska ha tillgång till rent grundvatten och hälsosamt dricksvatten
  • minskade miljö- och klimatutsläpp i Uppsala
  • en bättre miljö och hälsa för barn, unga och äldre
  • en hållbar utveckling och samhällsbyggande inom kommunen
  • en giftfri miljö genom mindre förorenade områden.

Genom vårt arbete vill vi bland annat 

  • göra det enkelt för dig som verksamhetsutövare att ta ditt ansvar inom miljö och hälsa
  • upprätthålla allemansrätten genom strandskyddstillsyn
  • minska övergödningen genom tillsyn av egna avlopp
  • bidra till en giftfri förskola.

Organisation

Förvaltningsdirektör: Anna Nilsson.

Miljöförvaltningen är uppdelad i fyra avdelningar.

Organisationsschema över miljöförvaltningens enheter: administrativa enheten, verksamhetsutveckling, lantmäterimyndigheten, livsmedelskontroll och tillståndsenheten, miljöskydd och enskilt vatten och avlopp, hälsoskydd och områdesskydd.

Avdelningarnas uppdrag