Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Livsmedelskontroll och tillståndsenheten hör till miljöförvaltningen.

Avdelningschef: Maria Edlén

Livsmedelskontrollens uppdrag

Våra inspektörer kontrollerar att livsmedelsföretagare följer regler i livsmedelslagstiftningen så att konsumenterna får säkra livsmedel och inte riskerar att bli vilseledda av maten. Vi har cirka 1 900 anläggningar som vi ska kontrollera. 

Vi kontrollerar regelbundet:

 • dricksvattenanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter
 • restauranger och caféer
 • foodtrucks och andra mobila verksamheter
 • butiker, kiosker
 • e-handel
 • importörer, grossister, transportörer
 • livsmedelstillverkare
 • kök i skolor och förskolor, fritidsgårdar och fritidsklubbar
 • kök i vård- och omsorg, hemtjänst, träffpunkter
 • torghandel, festivaler med matservering med mera.

Vi handlägger även

 • anmälningar om registrering av livsmedelsverksamheter
 • klagomål, misstänkta matförgiftningar och livsmedelslarm.

Läs om att Starta livsmedelsverksamhet

Läs om livsmedelskontroll och tips till livsmedelsföretag

Tillståndsenhetens uppdrag

Arbetsområden

 • serveringstillstånd för alkohol
 • tobak
 • folköl
 • receptfria läkemedel.

Tillståndsenheten handlägger

 • ansökan om serveringstillstånd (stadigvarande och tillfälliga)
 • anmälan om ändringar i tillstånd (PBI, serveringsyta och serveringstid)
 • anmälan om catering, provsmakning, kryddning av snaps, serveringsansvariga, datum för gasker med mera.

Vi ansvarar för tillsyn när det gäller

 • ordning i och utanför lokalen
 • serveringsansvarig på plats
 • berusningsnivå
 • ingen servering till märkbart berusade
 • ingen servering till underåriga
 • ingen alkohol ut från serveringsstället, uteserveringen
 • matutbud
 • marknadsföring
 • serveringstider.

Stora delar av vår tillsyn handlar om information snarare än kontroll.

Läs om tillstånd och regler för alkoholservering.

Läs om tillstånd och regler för livsmedel och försäljning.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala