Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Vi på miljöförvaltningen arbetar för att alla i Uppsala kommun ska leva i en hälsosam miljö och för att vår gemensamma växande kommun ska utvecklas hållbart. Vårt arbete utgår från lagar och regler som är till för att värna om naturen, människan och invånarnas intressen.

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som stöder miljö- och hälsoskyddsnämnden och som driver den kommunala lantmäterimyndigheten. Vi är oberoende i vårt myndighetsuppdrag.

Vi arbetar med

 • miljöskydd
 • hälsoskydd
 • enskilt vatten och avlopp
 • områdesskydd (naturreservat och strandskydd)
 • livsmedelskontroll
 • lantmäteri.

Vi ger också tillstånd för

 • servering av alkohol
 • försäljning av folköl, tobak och lotterier
 • receptfria läkemedel.

Vi arbetar förebyggande med information och råd. 

Miljöförvaltningen arbetar bland annat för att

 • minska miljö- och klimatutsläpp till luft, mark och vatten
 • alla ska ha tillgång till rent dricksvatten och säkra livsmedel
 • verksamhetsutövare enkelt ska kunna ta ansvar inom miljö och hälsa
 • skapa en hälsosam miljö och hälsa för barn, unga och äldre (i förskola, skola och på äldreboenden)
 • upprätthålla allemansrätten genom strandskyddstillsyn
 • minska övergödning genom tillsyn av egna avlopp
 • rätt verksamhetsutövare ska ha serveringstillstånd
 • bidra till en hållbar stadsplanering och landsbygdsutveckling i Uppsala kommun
 • att Uppsala kan utvecklas på ett hållbart sätt, nu och för kommande generationer. 

Organisation

Förvaltningsdirektör: Linda Jacobson

Miljöförvaltningen har cirka 100 anställda och verksamheten är uppdelad i fem avdelningar och två stödjande enheter.

Avdelningarnas uppdrag