Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden och som driver den kommunala lantmäterimyndigheten. Vi arbetar för att alla i Uppsala kommun ska leva i en hälsosam miljö och för att vår växande kommun ska utvecklas hållbart. Vårt arbete utgår från lagar och regler som syftar till att värna om naturen, människan och det allmännas intressen.

Vi arbetar med miljöskydd, hälsoskydd, enskilt vatten och avlopp, områdesskydd (naturreservat och strandskydd), livsmedelskontroll och lantmäteri. Vi ger också tillstånd för servering av alkohol och försäljning av folköl, tobak, lotterier samt receptfria läkemedel. Vi arbetar förebyggande med information, råd och anvisningar. 

Miljöförvaltningen arbetar bland annat för 

  • minskade miljö- och klimatutsläpp till luft, mark och vatten
  • att alla ska ha tillgång till rent dricksvatten och säkra livsmedel
  • att göra det enkelt för verksamhetsutövare att ta ansvar inom miljö och hälsa
  • en hälsosam miljö och hälsa för barn, unga och äldre (i förskola, skola och på äldreboenden)
  • att upprätthålla allemansrätten genom strandskyddstillsyn
  • minskad övergödning genom tillsyn av egna avlopp
  • att rätt verksamhetsutövare har serveringstillstånd
  • en hållbar stadsplanering och landsbygdsutveckling i vår växande kommun

Organisation

Förvaltningsdirektör: Anna Nilsson.

Miljöförvaltningen har cirka 80 anställda och verksamheten är uppdelad i fyra avdelningar och två stödjande enheter.

 

Organistionsschema miljöförvaltningen

Avdelningarnas uppdrag