Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) är en självständig myndighet som hör till miljöförvaltningen. Vi arbetar för en hållbar stadsplanering och landsbygdsutveckling i vår växande kommun.

Avdelningschef: Mikael Odervång

På avdelningen arbetar förrättningslantmätare, kartingenjör, lantmäteriingenjör, administratörer och en avdelningschef.

Hållbar stadsplanering och landsbygdsutveckling

Lantmäterimyndigheten i Uppsala kommun ansvarar för all fastighetsbildning som rör fastigheter inom kommunen. Vi är en av 40 kommuner i landet som har en egen kommunal lantmäterimyndighet.

Inom Uppsala kommun arbetar lantmäterimyndigheten med

 • lantmäteriförrättningar
 • uppdatering av registerkartan
 • bildande av samfällighetsföreningar
 • särskild gränsutmärkning
 • fastighetsregistrering.

Vi arbetar med olika former av fastighetsbildning, till exempel

 • avstyckning
 • fastighetsreglering
 • klyvning
 • sammanläggning
 • tredimensionell fastighetsbildning
 • ägarlägenheter
 • fastighetsbestämning
 • anläggningsförrättning
 • ledningsrättsförrättning.

Så här går en lantmäteriförrättning till.

Vi följer flera lagar

Vi följer bland annat följande lagstiftning:

Kontakta miljöförvaltningen – lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten tar emot bokade besök. Boka tid eller ställ frågor via vår servicetelefon eller e-post.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Miljöförvaltningen – lantmäterimyndigheten
753 75  Uppsala