Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Den kommunala lantmäterimyndigheten, KLM, hör till miljöförvaltningen. Vi ansvarar för lantmäteriförrättningar, uppdatering av registerkartan, adressättning, lägenhetsregistret, fastighetsförteckningar, fastighetsutredningar och bildande av samfällighetsutredningar inom Uppsala kommun. För samtliga uppdrag gäller fastställd timtaxa.

Avdelningschef: Mikael Odervång

Lantmäterimyndigheten handlägger ärenden om till exempel fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering.

Vi arbetar med olika former av fastighetsbildning, till exempel

  • avstyckning
  • fastighetsreglering
  • klyvning
  • sammanläggning
  • tredimensionell fastighetsbildning
  • ägarlägenheter
  • fastighetsbestämning
  • anläggningsförrättning
  • ledningsrättsförrättning
  • adresser, lägenhetsregistret

Läs om hur en lantmäteriförrättning går till.

Lagstiftning

Vi följer bland annat följande lagstiftning:

Kontakta miljöförvaltningen – lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten tar bara emot bokade besök. Du kan boka tid eller ställa frågor via vår servicetelefon eller e-post.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress:
Stadshuset, Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Miljöförvaltningen – lantmäterimyndigheten
753 75  Uppsala