Arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuellt inom Arbetsmarknadsförvaltningen

Innovativt och effektivt

Uppsala var tvåa i Sverige med e-ansökan för försörjningsstöd. 2019 tar en robot över arbetet med att handlägga ansökningar.

Företagsgruppen matchar rätt

Företagsgruppen kopplar ihop arbetsgivare och jobbsökande. Modellen är framgångsrik och resulterar i anställningar där båda parter är vinnare.

Idéer blir verklighet

Idéslussen uppmuntrar förvaltningens medarbetare att tänka nytt och utveckla idéer. På ett år har 62 idéer skickats in och flera har blivit verklighet.

Snabbare till arbete

Nansalmaa Baksukh har gått SFA-medicin, en utbildning för utrikesfödda personer med akademisk examen från hemlandet. Nu har hon siktet inställt på att bli barnläkare.

Sommarjobb

Möt Saga Hansen Skeppström, 16 år, en av de niondeklassare som i år fick sommarjobb genom kommunen. Hon har jobbat på Svartbäcksgården.

Med siktet inställt på jobb

På jobbspår städ får Zaloukh både praktisk och teoretisk kunskap som gör henne redo för jobb i städbranschen.

Vi stödjer arbetsmarknadsnämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vi arbetar med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, introduktion av nyanlända och konsumentfrågor. Vi arbetar nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Vägledande för vårt arbete är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning.

Läs mer om vad vi gör

Styrdokument

Se alla styrdokument

Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen

Synpunkter och klagomål

Lämna dina synpunkter

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Besöksadress

Stationsgatan 12

 

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00

Dag före helgdag 8.00–12.00

Postadress

Uppsala kommun

arbetsmarknadsförvaltningen

753 75 Uppsala