Arbetsmarknadsförvaltningen

Vi stödjer arbetsmarknadsnämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vi arbetar med arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, vuxenutbildning, introduktion av nyanlända och konsumentfrågor. Vi arbetar nära näringslivet och arbetslivets parter för att öka möjligheten för personer att etablera sig på arbetsmarknaden. Vägledande för vårt arbete är att alla ska erbjudas möjlighet till egen försörjning.

Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen

Öppettider reception

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Synpunkter och klagomål
Lämna dina synpunkter

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Stationsgatan 12

Postadress

Uppsala kommun

arbetsmarknadsförvaltningen

753 75 Uppsala