Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten och Avfall AB

Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Vatten AB.

Nästa möte: torsdag 30 augusti 2018

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala Vatten och Avfall AB levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och hämtar hushållsavfall. Bolaget återvinner avfall och producerar biogas. Verksamheten riktar sig mot både  hushåll och företag i kommunen.

www.uppsalavatten.se

Information och tjänster

Just nu har vi problem att visa Information och tjänster på den här sidan. Försök igen om stund.
Just nu har vi problem att visa dokument och publikationer. Försök igen om stund.

Förtroendevalda i Uppsala Vatten och Avfall AB

Just nu har vi problem att visa en översikt över förtroendevalda/politiker i Uppsala kommun. Försök igen om en stund.

Uppsala Vatten och Avfall AB

Telefon
Fax
018-727 93 10
Besöksadress

Uppsala Business Park

Rapsgatan 7

Postadress

Box 1444

751 44 Uppsala