Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nära samarbete mellan myndighet, insatsteam och polis

Uppsala kommun har förstärkt socialtjänstens insatser. En enhet inom socialförvaltningens myndighetsavdelning arbetar nu särskilt med barn och ungdomar som skapar social oro eller begår kriminella handlingar. Socialsekreterare deltar också vid behov i riktade insatser tillsammans med polisen och Uppsala ungdomsjour.

Stark samverkan

För att komma till rätta med kriminalitet, social oro och otrygghet som påverkar människors vardag behöver samhällets aktörer tillsammans satsa på trygghetsskapande åtgärder. Uppsala ungdomsjour samarbetar sedan många år med flera aktörer, bland annat polisen, för att skapa kontakt och bygga relationer med ungdomar, vårdnadshavare och professionella i ungdomarnas närhet.

Läs mer om Uppsala ungdomsjour

Socialsekreterare deltar vid polisens riktade insatser

Nu kommer även den myndighetsutövande delen av socialtjänsten, som kan fatta beslut om insatser för individer, att delta vid exempelvis polisens insatser och förhör.

Socialtjänsten kommer även i större utsträckning att finnas på plats i polishuset. Genom det vidareutvecklade samarbetet stärker kommunen det uppsökande och förebyggande arbetet ytterligare.

Gemensamt arbete ger ökad kunskap

Den myndighetsutövande delen av socialtjänsten kommer också att arbeta nära andra verksamheter i kommunen och delta i de så kallade SSPF-mötena. SSPF är en befintlig och framgångsrik samverkansgrupp för skola, socialtjänst, polis och fritid. De arbetar för att tidigt upptäcka ungdomar i riskzon för missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.

Genom de utökade samarbetsytorna kommer fler aktörer att få bättre individ-, gäng- och områdeskunskap och möjlighet att skapa gemensamma lägesbilder. 

Läs mer om SSPF

Insatsteamet riktar sig till unga i kriminalitet

Insatsteamet är en verksamhet inom Uppsala ungdomsjour. Insatsteamet riktar sig till ungdomar och unga vuxna i åldern 16–29 år som befinner sig i kriminalitet, men som vill få hjälp att lämna den kriminella livsstilen.

Hjälpen bygger på att personen som befinner sig i kriminalitet själv är motiverad till förändring och går med på samverkan med exempelvis polis, socialtjänst och skola. Insatsteamet kan även arbeta med ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet.

Läs mer om insatsteamet

Kontakta socialförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på socialförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, Socialnämnden, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun
UPK2300
Box 1023
751 40 Uppsala