Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Skydda dig online.
Så döljer du ditt besök.

Insatsteamet stöttar och hjälper dig som är 13–29 år som befinner dig i kriminalitet. Vi hjälper dig som vill göra en livsstilsförändring och lämna ett kriminellt liv bakom dig.

Viktigt att du vill förändra din livssituation

För att få hjälp av insatsteamet behöver du själv vara motiverad till att förändra din livssituation. Det är viktigt att du vill lämna kriminalitet.

Stöttning från insatsteamet

Många personer som insatsteamet möter har levt med en kriminell livsstil under lång tid och behöver stöttning inom flera områden.

Stöttningen från oss på insatsteamet kan handla om att behålla din motivation till att lämna en kriminell livsstil, att söka jobb, hitta en bostad och få hjälp med en meningsfull fritid.

Nätverksmöten varje månad

Du som får hjälp av insatsteamet har nätverksmöten varje månad. På mötena kan representanter från till exempel polisen, skolan och socialtjänsten vara med. De stämmer av vad som fungerar bra för dig i ditt liv. De stämmer också av om det finns oro kring något i ditt liv och vad ni i så fall behöver arbeta med för att du ska kunna hålla dig borta från kriminalitet.

Sociala insatsgrupper som arbetsmetod

Insatsteamet är en verksamhet inom Uppsala ungdomsjour. Vi arbetar med SIG, sociala insatsgrupper som arbetsmetod. Det betyder att du som får hjälp av insatsteamet går med på att bryta sekretessen mellan till exempel polis, socialtjänst, arbetsförmedling och skola.

Arbetar förebyggande tillsammans med gymnasieskolor

Insatsteamet jobbar också förebyggande. Det gör vi genom ett uppsökande arbete på skolor och fritidsverksamheter för att hitta ungdomar i riskzonen för kriminalitet och droger. Vi arbetar regelbundet tillsammans med gymnasieskolornas elevhälsoteam.

Avhopparverksamheten

Uppsala kommun har även en avhopparverksamhet. Avhopparverksamheten riktar sig till dig som är 13 år och äldre, som vill ha stöd och hjälp att lämna organiserad brottslighet.

Avhopparverksamheten hjälper dig som vill lämna organiserad brottslighet

 

Kontakt

Telefon (Uppsala Ungdomsjour)

072-593 63 98

Telefontid: tisdag–fredag 9.00–22.00

E-post

insatsteamet@uppsala.se

Nyheter om socialt stöd till vuxna

 • Hjälp oss bli bättre på att möta unga vuxna med funktionsnedsättning

  Välkommen på öppet dialogmöte 22 maj om övergången från barn till ung vuxen.

 • ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

  Ett år har gått sedan Uppsala kommun inledde satsningen med samhällsvägledare för att nå ut till fler med information om svensk socialtjänst. Samhällsvägledarna Basem och Evin reflekterar över året som gått och är mycket positiva.

 • Nya bestämmelser för skyddat boende

  Skyddat boende utgör ofta det första avgörande steget för våldsutsatta personer och barn att ta sig bort från farliga situationer och förövare. Från och med 1 april 2024 träder en ny lagstiftning för skyddat boende i kraft, vilket markerar en betydelsefull förbättring i skyddet och stödet för dessa sårbara grupper.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med socialt stöd till vuxna

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.