Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

SSPF – samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid

SSPF är en etablerad samverkansmodell där skola, socialtjänst, polis och fritid samarbetar. Uppsala ungdomsjour samordnar SSPF. Syftet med samverkansmodellen är att tidigt upptäcka ungdomar i riskzon för missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende.

Samverkansgrupper i fyra områden

Fyra samverkansgrupper finns inom SSPF och de är indelade utifrån geografisk tillhörighet. Alla högstadieskolor är med i SSPF. Dessutom finns SSPF-junior på mellanstadieskolor i Gottsunda, Valsätra, Sävja, Stenhagen och Gränby.

Grupper lyfter lägesbild och aktuella frågor

Samverkansgrupperna är ledda av samordnare som arbetar i team med socialarbetare på fältet och i skolan. Läs mer om socialarbetare i skolan

I mötena deltar medarbetare från Uppsala ungdomsjour, Ungdomscentrum, Fenix, skolorna, polisen och fritid.

I SSPF-junior deltar även familjeenheten i Gottsunda. Grupperna har möten varannan vecka där de delar lägesbilder och lyfter aktuella frågor.

SSPF-arbete riktat till individer

SSPF-arbetet är riktat till både individer och grupper. Ett individärende kan exempelvis handla om att man har ett nätverksmöte med ungdom, vårdnadshavare och berörda professioner, för att snabbt få en bild av situationen och hur den kan hanteras. Individen måste ge sitt samtycke för att man ska kunna ha ett nätverksmöte.

SSPF-arbete riktat till grupp eller område

SSPF-arbete som är riktat till grupp eller område kan, utifrån problembild och behov, exempelvis leda till att man gör ett så kallat nödstopp. Då blir de berörda vårdnadshavarna kallade till ett möte för att få information, diskutera och tillsammans hitta lösningar och vägar framåt. I mötena kan även andra aktörer som fastighetsägare och näringsliv delta.

SSPF gör skolbesök

SSPF kan göra skolbesök, både planerade och utifrån uppkomna situationer och behov. Representanter från polis och fritid kan vara med på skolbesöken.

Kontakta socialförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på socialförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, Socialnämnden, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun
UPK2300
Box 1023
751 40 Uppsala