Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Socialarbetare i skolan

För att arbeta förebyggande med barn och ungdomar i mellan- och högstadiet som är i riskzon för missbruk, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende, har socialtjänsten fältsekreterare som arbetar i skolan. Syftet är att ge alla barn förutsättningar att klara sin utbildning och få goda uppväxtvillkor.

Oro för ungdomar i riskzon

Uppsala kommun ser att allt fler mellan- och högstadiebarn är i riskzonen för missbruk, brottslig verksamhet och andra socialt nedbrytande beteenden. Många unga befinner sig i riskfyllda miljöer utan sina föräldrar. Därför förstärker socialtjänsten sitt arbete på skolor i flera områden i Uppsala med socialarbetare i skolan.

På socialstyrelsens webb finns information riktad till unga om hur socialtjänsten arbetar.

Om socialtjänsten för barn och unga (kollpasoc.se)

Tätt samarbete med kurator

Socialarbetare i skolan har ett nära samarbete med skolornas kurator samt övrig skolpersonal och deltar regelbundet i möten med elevhälsoteamet.

Arbetar med helhetsperspektiv

Socialarbetare i skolan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Målet är att samarbeta med olika aktörer runt skolan för att tidigt upptäcka ungdomar som är i riskzonen och sätta in tidiga insatser. Socialarbetarna besöker även fritidsgårdar och är i andra sammanhang där ungdomarna befinner sig för att fylla gapet som finns mellan skola och fritid.

Läs ett reportage om socialarbetare i skolan.

Samarbete med hemmet

Socialarbetare i skolan samarbetar också med familjer som har barn som är i riskzonen för missbruk och brottslig verksamhet. De arbetar aktivt för att underlätta ett tätare samarbete mellan familj, skola och socialtjänst.

Prioriterade områden

Gottsunda/Valsätra, Gränby, Stenhagen och Sävja är de områden som är prioriterade. Vid behov gör socialarbetare i skolan också tillfälliga insatser i andra områden.

Socialarbetare finns på följande skolor

  • Gottsundaskolan högstadiet
  • Valsätraskolan mellanstadiet och högstadiet
  • Växthuset mellanstadiet
  • Treklangen mellanstadiet
  • Liljeforsskolan mellanstadiet
  • Gränbyskola högstadiet
  • Von Bahrs skola mellanstadiet och högstadiet
  • Stordammens skola mellanstadiet och högstadiet
  • Östra Stenhagenskolan mellanstadiet
  • Västra Stenhagenskolan mellanstadiet och högstadiet
Kontakta socialförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på socialförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, Socialnämnden, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun
UPK2300
Box 1023
751 40 Uppsala