Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

För dig som tillhör nationella minoriteten sverigefinnar

Uppsala kommun ingår i förvaltningsområdet för finska. Det betyder att du som tillhör minoriteten sverigefinnar har ytterligare rättigheter i kommunen.

Som sverigefinsk kommuninvånare har du till exempel rätt att

  • använda finska i dina kontakter med kommunen
  • bli tillfrågad om du vill ha finskspråkig förskoleverksamhet
  • få information om möjligheterna till finskspråkig äldreomsorg.

Kommunen har också regelbundna samråd med representanter för den sverigefinska minoriteten. Representanterna i samrådet är Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala, Finska församlingsgruppen inom Svenska kyrkan och föreningen Finska studenter i Uppsala. Kommunen har också öppna samråd. Det vill säga när alla är välkomna, inte bara om man tillhör en förening.

Läs mer om kommunens arbete med sverigefinnars rättigheter på finska (Tietoja suomeksi) 

Mer om dina rättigheter som nationell minoritet

Läs Uppsala kommuns handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter på finska

Finska som modersmål

Du som tillhör minoritetsgruppen sverigefinnar kan läsa finska som modersmål. Du kan läsa enligt kursplanen modersmål finska som första språk eller finska som andra språk. Det räcker att en elev önskar läsa för att kommunen ska erbjuda undervisning.

Undervisningen organiseras på två sätt i Uppsala kommun:

  • Utanför garanterad undervisningstid. Du har 60 minuter lektion en gång i veckan, sen eftermiddag/kväll i en central grupp på en anvisad skola.
  • Inom ramen för språkval från årskurs 6. Du väljer att läsa finska istället för spanska/franska/tyska. Du har lektion på din skola under dagtid, samtidigt som övriga elever läser moderna språk.

Läs mer om nationella minoritetsspråk som modersmål.

Finska som modernt språk från årskurs 6

Finska som modernt språk är öppet för alla elever. Du läser finska enligt kursplanen som gäller för moderna språk.

Undervisningen organiseras av den skola du går på. Du väljer att läsa finska i stället för spanska/franska/tyska. Du har din lektion på dagtid samtidigt som övriga elever läser moderna språk.

Våga prata finska

Hör Yasmin berätta om hur viktigt det varit för henne att hon fick fortsätta lära sig sitt modersmål finska under uppväxten. Det har gett henne både starkare relationer med släkten i Finland och hjälpt henne att skaffa jobb. Yasmin pratar finska och filmen är textad på svenska.

Finskspråkig förskola

Om du vill att ditt barn ska gå i finskspråkig förskola ska du välja Hällby förskola när du ansöker om förskoleplats.

Så söker du finskspråkig förskola 

Läs om finskspråkig förskola på finska (Tietoja suomenkielisestä esikoulusta.) 

Finskspråkig äldreomsorg

Du som beviljats äldreomsorg har rätt att få den helt eller till väsentlig del på finska om du begär det. Det gäller också den öppna förebyggande verksamheten som träffpunkter för seniorer, liksom biståndshandläggningen.

Så väljer du äldreomsorg på finska

Läs om finsk äldreomsorg på finska (Tietoja suomenkielisestä vanhustenhuollosta) 

Service på finska

På Kontaktcenter arbetar en finsktalande kommunvägledare. Ta kontakt med Kontaktcenter direkt så kopplas du ihop med rätt person.

Kontakta oss