Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

För dig som tillhör nationella minoriteten sverigefinnar

Uppsala kommun ingår i förvaltningsområdet för finska. Det betyder att du som tillhör minoriteten sverigefinnar har ytterligare rättigheter i kommunen.

Som sverigefinsk kommuninvånare har du till exempel rätt att

  • använda finska i dina kontakter med kommunen
  • bli tillfrågad om du vill ha finskspråkig förskoleverksamhet
  • få information om möjligheterna till finskspråkig äldreomsorg.

Kommunen har också regelbundna samråd med representanter för den sverigefinska minoriteten. Representanterna i samrådet är Sverigefinnarnas språk- och kulturförening i Uppsala, Finska församlingsgruppen inom Svenska kyrkan och föreningen Finska studenter i Uppsala. Kommunen har också öppna samråd. Det vill säga när alla är välkomna, inte bara om man tillhör en förening.

Läs mer om kommunens arbete med sverigefinnars rättigheter på finska (Tietoja suomeksi) 

Mer om dina rättigheter som nationell minoritet

Läs Uppsala kommuns handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter på finska

Finska erbjuds som modernt språk från hösten 2022

Grundskolans elever har möjlighet att välja finska som modernt språk från årskurs 6 från och med höstterminen 2022.

Precis som övriga moderna språk, exempelvis franska, tyska och spanska, följer finskan kursplanen och börjar med steg 1 – nybörjarnivå. Finskan ger även meritpoäng.

Finska som modernt språk ska erbjudas om det är möjligt att få ihop grupper med minst fem elever. Skolans rektor bestämmer om undervisningen sker på den egna skolan eller på någon annan skola i de fall grupperna är gemensamma.

De elever som väljer finska som modernt språk och som idag har rätt till finska som modersmål utanför skoltiden (1 timme i veckan) kan välja att fortsätta med det. Då läser de troligen på en högre nivå, men färre timmar. Den kursen ger inga meritpoäng.

Finskspråkig förskola

Om du vill att ditt barn ska gå i finskspråkig förskola ska du välja Hällby förskola när du ansöker om förskoleplats.

Så söker du finskspråkig förskola 

Läs om finskspråkig förskola på finska (Tietoja suomenkielisestä esikoulusta.) 

Finskspråkig äldreomsorg

Du som beviljats äldreomsorg har rätt att få den helt eller delvis på finska om du begär det.

Så väljer du äldreomsorg på finska

Läs om finsk äldreomsorg på finska (Tietoja suomenkielisestä vanhustenhuollosta) 

Service på finska

På Kontaktcenter arbetar en finsktalande kommunvägledare. Ta kontakt med Kontaktcenter direkt så kopplas du ihop med rätt person.

Kontakta oss