Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Om modersmål i förskolan och skolan

Barn som tillhör en nationell minoritet har rätt att få modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk.

Modersmålsundervisning är en viktig del i att främja nationella minoritetsspråk. Barn som tillhör en nationell minoritet har rätt till modersmålsundervisning i sitt språk. Det gäller även om familjen inte pratar språket alls idag. Det gäller också om det bara är ett barn i Uppsala som vill ha undervisning i just det språket.

I grundskolan finns två olika kursplaner att välja på, beroende på hur mycket barnet redan kan. På gymnasiet krävs goda kunskaper. Du ansöker om modersmålsundervisning för ditt barn genom att ta kontakt med barnets skola.

I Uppsala kommun erbjuds möjlighet för förskolor att ansöka om stöd av modersmålspedagog/lärare genom Enheten för flerspråkighet.

Om modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk på Enheten för flerspråkighets webbplats  

Våga prata finska

Hör Yasmin berätta om hur viktigt det varit för henne att hon fick fortsätta lära sig sitt modersmål finska under uppväxten. Det har gett henne både starkare relationer med släkten i Finland och hjälpt henne att skaffa jobb. Yasmin pratar finska och filmen är textad på svenska.

Finska som modersmål

Du som tillhör minoritetsgruppen sverigefinnar kan läsa finska som modersmål. Du kan läsa enligt kursplanen modersmål finska som första språk eller finska som andra språk. Det räcker att en elev önskar läsa för att kommunen ska erbjuda undervisning.

Undervisningen organiseras på två sätt i Uppsala kommun:

  • utanför garanterad undervisningstid
  • inom ramen för språkval från årskurs 6

Undervisning utanför garanterad undervisningstid

Du har 60 minuter lektion en gång i veckan. Lektionerna är sen eftermiddag eller kväll i en central grupp på en anvisad skola.

Undervisning inom ramen för språkval från årskurs 6

Du väljer att läsa finska i stället för moderna språk (spanska/franska/tyska). Du har lektion på din skola under dagtid, samtidigt som övriga elever läser moderna språk. Om du väljer att läsa finska inom ramen för språkval innebär det att

  • det blir mer lektionstid per vecka jämfört med modersmål utanför garanterad undervisningstid.
  • du inte kan fortsätta läsa modersmål utanför garanterad undervisningstid.
  • det blir svårare för dig att byta till moderna språk senare under högstadiet.
  • du har möjlighet till betyg i 16 ämnen när du avslutar årskurs 9. De som läser modersmål utanför garanterad undervisningstid kan få betyg i 17 ämnen.
  • det blir svårare för dig att få maximal meritpoäng 1,5 för moderna språk på gymnasiet, vilket du får om du läser steg 3 och 4 i moderna språk tyska, franska, spanska. Har du inte läst steg 1 och 2 i dessa språk i grundskolan hinner du inte läsa fram till steg 3 och 4 under gymnasietiden.

Om du är vårdnadshavare till ett barn som vill läsa modersmål finska inom ramen för språkval ska du kontakta skolans rektor.

Läs mer om nationella minoritetsspråk som modersmål.