Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Åtgärder med anledning av energikrisen 2022/2023

Alla kommunens förvaltningar och bolag agerade för att minska sina verksamheters elanvändning med anledning av energikrisen 2022/2023.

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd. Prisnivåerna på el är stundtals höga vilket påverkar alla som bor och verkar i Uppsala kommun. 

Kriget i Ukraina påverkar elförsörjningen i Sverige. Det finns risk för planerade strömavbrott om elanvändningen överskrider det som Sverige producerar och importerar. För att förbättra situationen behöver hela samhället hjälpas åt att minska elanvändningen. 

Det finns flera anledningar att spara el, till exempel:

 • Vi dämpar elkostnaderna.
 • Vi minskar risken för el- och effektbrist i vinter. 

Uppsala kommun tar sitt samhällsansvar

Kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut för kommunens energiarbete under vintern 2022/2023 på sitt sammanträde 28 september 2022: 

 • Inom Uppsala kommun ska vi tillsammans ta vårt samhällsansvar och bidra till att minska samhällets sårbarhet för rådande energikris.
 • Alla medarbetare uppmanas att i konkret handling bidra till att minska elenergianvändningen.
 • Uppsala kommun ser över genomförande av evenemang i syfte att minska elenergianvändning och föregå med gott exempel.

Energieffektivisering har länge varit en prioriterad fråga i Uppsala kommun. Med inriktningsbeslutet genomförde vi åtgärder som minskade vår elanvändning i ökad takt och omfattning under perioden oktober 2022 till och med mars 2023.

Hur såg elanvändningen ut?

Under perioden oktober 2022 till och med mars 2023 minskade kommunens elanvändning med 2 212 000 kilowattimmar. Det är lika mycket som 885 lägenheters årsförbrukning av el.

Under perioden minskade elanvändningen varje månad i jämförelse med förra året. I snitt minskade elanvändningen med fyra procent per månad. 

Elanvändningen minskade trots att fler av kommunens medarbetare arbetade på plats i kommunens lokaler i jämförelse med samma period förra året.

Elanvändning per månad:

 • September 2022: 7 750 000 kilowattimmar
  (September 2021: 7 685 000 kilowattimmar)

 • Oktober 2022: 8 434 000 kilowattimmar
  (Oktober 2021: 9 070 000 kilowattimmar)

 • November 2022: 9 277 000 kilowattimmar
  (November 2021: 9 769 000 kilowattimmar)

 • December 2022: 10 171 000 kilowattimmar
  (December 2021: 10 366 000 kilowattimmar)

 • Januari 2023: 9 718 000 kilowattimmar
  (Januari 2022: 9 990 000 kilowattimmar)

 • Februari 2023: 8 461 000 kilowattimmar
  (Februari 2022: 9 011 000 kilowattimmar)

 • Mars 2023: 9 217 000 kilowattimmar 
  (Mars 2022: 9 285 000 kilowattimmar) 

I den presenterade statistiken ingår inte Uppsala Vatten och Fyrishov.

På Miljöbarometern hittar du mer statistik om energi i Uppsala kommunorganisation och kommungeografi.

Exempel på åtgärder under vintern 2022/2023

 • Höga elpriser slog hårt mot de föreningar som inte har sin verksamhet på någon av kommunens anläggningar. För att säkra alla barn och ungas möjlighet till aktiviteter sköt Uppsala kommun till extra föreningsbidrag.
 • Julbelysningen tändes upp runt om i stan när det börjar skymma på eftermiddagen, istället för att vara tänd dygnet runt.
 • Gatubelysningen lyste en kvart kortare på morgonen och kvällen.
 • Konstverken under ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala lyste två timmar kortare varje dag, vilket minskade evenemangets energianvändning med cirka 30 procent. 
 • Det kommunala bolaget Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB startade projektet Effektkapning i verksamheter där de se över hur och när de använder el i storkök, bad, bastur och tvättanläggningar på Fyrishov, UKK och brandförsvarets övningsanläggning Viktoria. Med hjälp av både teknik och beteendeförändringar är målet att använda mindre el eller flytta användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre. Då avlastas elsystemet och risken för planerade strömavbrott minskar.
 • Alla kök i kommunens måltidsservice som serverar 45 000 måltider per dag fick en checklista på hur de med enkla medel kan minska belastningen på elnätet, bland annat genom att laga mat på natten, köra ugnen på halveffekt och att inte sätta igång all köksutrustning samtidigt.
 • Kommunens medarbetare som jobbar på kontor, inom vård och omsorg och i skolor och förskolor fick råd om hur de kan bidra till att spara el. Kommunens verksamheter fick också råd om att tänka sparsamt kring dekorativ julbelysning som adventsstjärnor, ljusstakar och ljusslingor.

Läs mer om kommunens långsiktiga arbete med energieffektivisering.

Läs mer om hur kommunen arbetar med att avlasta kapacitetsbristen i elnätet.