Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Nya och förbättrade cykelvägar

  Här hittar du information om vilka planer vi har för att förbättra och bygga ut cykelvägar och infrastrukturen för cyklister i Uppsala kommun.

  Nya och förbättrade cykelvägar.

 2. Cykelkarta - cykelvägar i Uppsala och Storvreta

  Här hittar du alla cykelvägar inom Uppsala kommun och Storvreta. Du kan också hitta bästa cykelvägen med hjälp av cykelkartan.

  Cykelkartan.

 3. Halkbekämpning och underhåll av cykelbanor

  Så här arbetar vi med snöröja och halkbekämpa cykelvägar för att du ska ta dig fram året runt.

  Underhåll av cykelbanor.

  Lövsopning

 4. Snabbcykelleder

  En snabbcykelled är en cykelväg där ska vara extra smidigt och enkelt att ta sig fram. Vi inför successivt fler snabbcykelleder och den senaste är en snabbcykelled mellan Kvarntorget och Gränby sportfält samt Gränbystaden.

  Snabbcykelleder.

 5. Cykelvägvisning

  Cykelvägvisning

  För att det ska vara smidigare för cyklister att ta sig fram har Uppsala kommun infört cykelvägvisning utmed såväl cykelvägnätet som utmed gator. Cykelvägvisningen visar riktning och ibland också avståndet till olika målpunkter som till exempel stadsdelar, skolor, centrum (Stora torget) och Resecentrum.

  Cykelvägvisningen består av drygt 2300 skyltar vid cirka 800 platser. Dessutom finns det 22 stycken cykelvägvisningstavlor vid platser som bedöms vara särskilt svårorienterade. För att göra det lättare att hitta har vi också satt upp gatunamnsskyltar som beskriver vilken gata som passeras vid samtliga gång- och cykeltunnlar. Det finns också särskild cykelvägvisning längs med snabbcykellederna.

 6. Separering av gång- och cykeltrafik

  Uppsala kommun vill öka framkomligheten och tryggheten för dig som går och cyklar. Detta gör vi genom att separera gång- och cykeltrafik i så stor utsträckning som möjligt utmed våra gemensamma gång- och cykelbanor.

  Olika sätt att separera gång- och cykeltrafik

  För att en separering ska kunna genomföras krävs ofta att gång- och cykelbanan kan breddas. I de flesta fall sker separering genom en vitmålad linje och cykelsymboler med färdriktningspilar utmed cykeldelen. Vi kombinerar detta med skyltning längs sträckorna som visar på vilken sida av vägen som respektive trafikantslag hänvisas till.


  Separering genom en vitmålad linje och cykelsymboler med färdriktningspilar utmed cykeldelen

  I de centrala delarna av Uppsala separeras vanligtvis fotgängare och cyklister åt genom att vi lägger betongplattor på gångbanan och asfalt på cykelbanan.

  Separering med betongplattor på gångbanan och asfalt på cykelbanan

  Andelen separerade gång- och cykelbanor har ökat

  Ett resultat av Uppsala kommuns målsättning med att öka framkomligheten och tryggheten för de som går och cyklar är att andelen separerade gång- och cykelbanor har ökat. År 2012 uppgick andelen uppdelade gång- och cykelbanor i Uppsala tätort till 25 procent. Idag ligger siffran på 46 procent. Detta på grund av att Uppsala kommun har genomfört upprustningar utmed nästan 80 km av kommunens gemensamma gång- och cykelbanor. Uppsala kommuns målsättning är att alla gemensamma gång- och cykelvägar med ett större flöde av fotgängare och/eller cyklister ska vara uppdelade.