Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  I Uppsala kommun finns det i dag ungefär 56 mil cykelvägar eller cykelfält. Av dessa finns 46 mil i Uppsala tätort och 2 mil i Storvreta tätort. Det finns också 4 mil cykelvägar inom kommunens mindre tätorter och 5 mil cykelvägar mellan kommunens tätorter. Under de närmaste åren planerar vi att rusta upp några befintliga cykelvägar och bygga några nya.

 2. Se nya och förbättrade cykelvägar på en karta

 3. Vilka cykelvägar som vi ansvarar för

  Det är kommunen som ansvarar för de flesta cykelvägar som ligger i Uppsala och Storvreta tätorter. Uppsala kommun ansvarar även för cykelvägarna i bland annat Skölsta och Lindbacken. I övriga tätorter är det framförallt Trafikverket, vägföreningar och samfälligheter som ansvarar för cykelvägarna. Uppsala kommun bidrar med synpunkter och samarbetar för att få till så bra infrastruktur som möjligt där Trafikverket är ansvariga. 

  Läs om ansvarsfördelningen på sidan 15 i cykelbokslut 2022. (PDF, 6 MB)

  De cykelvägar som kommunen ansvarar för (totalt 48 mil) är uppdelade i fem kategorier:

  • snabbcykelleder
  • huvudcykelstråk
  • cykelvägar i ett huvudcykelnät
  • cykelvägar i det lokala cykelnätet
  • rekreationscykelvägar.

  Denna uppdelning ligger till grund för hur vi ska prioritera till exempel upprustning och snöröjning.

 4. Varför och hur vi arbetar med nya och förbättrade cykelvägar

  Uppsala kommun strävar efter att fler ska välja att cykla. När kommunen växer blir det också fler som cyklar och vi måste bygga ut nätet av cykelvägar samtidigt som vi tar hand om och förbättrar de som redan finns. Vi vill också att du som cyklar ska kunna göra det på ett snabbt, säkert och framkomligt sätt.

  När vi förbättrar befintliga cykelvägar

  Vi måste ta hand om de cykelvägar som redan finns. Det gör vi på några sträckor varje år genom att bland annat

  • lägga ny asfalt
  • göra dem bredare
  • förbättra belysningen
  • måla och sätta upp nya vägmärken så att det blir enklare och säkrare för både fotgängare och cyklister att dela på utrymmet.

  Vi tittar också över om vi kan sänka hastigheten för andra fordon, sätta upp farthinder och/eller utforma vägen på ett annat sätt så att du som cyklar alltid ska känna dig säker.

  Under de senaste åren har vi rustat upp ungefär 10 kilometer cykelväg per år.

  När vi bygger nya cykelvägar

  När vi bygger nya cykelvägar strävar vi alltid efter att de ska vara säkra och att du som cyklar ska kunna ta dig fram snabbt. Därför bygger vi ofta nya cykelvägar som är separerade från bilar, bussar och andra tunga fordon. Speciellt om det är vägar med höga hastigheter och många bilar eller annan tung trafik.

  Under de senaste åren har vi byggt ungefär 5 kilometer nya cykelvägar per år.

  Inte enkelriktat för cyklister

  Förutom att bygga fler cykelvägar vill vi också göra det lättare för cyklister att ta sig fram utmed de vägar som också trafikeras av motorfordon. På många gator (75 stycken) är det därför tillåtet att cykla i båda riktningarna medan det är enkelriktat för motorfordonstrafik.