Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Kvalitetsrapport gymnasieskola läsåret 2022–2023

Gymnasieskolans kvalitetsrapport är en del av gymnasieavdelningens systematiska kvalitetsarbete (SKA) och som tillsammans med förvaltningens övergripande kvalitets- och uppföljningsarbete svarar emot skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. Syftet med kvalitetsrapporten är att utgöra en grund för utvecklingen mot en ökad måluppfyllelse inom den kommunala huvudmannens gymnasieskolor.

Sammanfattning

Läsåret 2022–2023 arbetade gymnasieskolan med att driva redan påbörjade utvecklingsprocesser fortsatt framåt. Det är viktigt för hela organisationen att inte uppfinna hjulet på nytt utan att hålla i, hålla ut och hålla fokus på de insatser som beprövad erfarenhet och forskning visar ger resultat.