Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Kvalitetsrapport grundskola läsåret 2022–2023

Avdelning grundskola i Uppsala kommun har under läsåret 2022–2023 varit organiserad i 58 skolenheter samt sex resursenheter. Inom avdelningen finns dessutom utvecklingsenheten och enheten för flerspråkighet (EFF). Den anpassade grundskolans fem olika enheter ingår också i avdelning grundskola. Denna rapport innefattar förskoleklass och grundskola.

Sammanfattning

Uppsalas kommunala skolor har resultatmässigt en positiv utveckling i de betygsättande årskurserna och presterar nu åter som riket i årskurs 9 och över riket i årskurs 6.

Skolornas förutsättningar skiljer sig fortfarande mycket åt både vad gäller elevunderlag och storlek på skola. Elevtalsutvecklingen i kommunen har saktat ner på takten och det kommer inte lika många nyanlända elever som tidigare. Det kompensatoriska uppdraget för att skapa en likvärdig skola är dock fortsatt stort. Andelen legitimerade lärare är fortsatt god i våra kommunala skolor jämfört med riket, och skillnaderna mellan skolor är relativt liten.