Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Kvalitetsrapport anpassad gymnasieskola läsåret 2022–2023

Rapporten ger en kort bakgrund om vad den anpassade gymnasieskolan är, vilka elever som den är målgrupp för, vilket uppdrag den har, var i Uppsala kommun den anpassade gymnasieskolan finns och har funnits lokaliserad, vad som händer efter avslutad skolgång etcetera. Rapporten svarar också på vilka prioriterade målsättningar som Uppsala AG (akronymen AG avser anpassad gymnasieskola) har haft under läsåret 2022–2023, samt vilka särskilda insatser huvudmannen har arbetat med för skolformen anpassad gymnasieskola. Den redovisar också målsättningar för såväl den anpassade gymnasieskolan som huvudmannen under läsåret 2023–2024.

Sammanfattning

Som förmedlats i tidigare kvalitetsrapporter saknas nationella anvisningar för hur anpassad gymnasieskola ska följa upp betyg och betygssättning. Betyg är en osäker indikator för att mäta kvalitet i den anpassade gymnasieskolans undervisning. Det beror på att sambandet mellan elevens betyg och undervisningens kvalitet är missvisande då det i stor utsträckning grundar sig i elevens individuella förutsättningar. Rutiner för att följa upp betyg och betygssättning är därför även ett prioriterat område som behöver utvecklas.