Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Kvalitetsrapport anpassad grundskola läsåret 2022–2023

Skolformen Grundsärskola bytte i juli 2023 namn till Anpassad grundskola (förkortat AG). I rapporten används därför det nya namnet. Anpassad grundskola ska präglas av en miljö där alla elever tillåts växa utifrån sina egna speciella förutsättningar. Varje elev är unik, och därför behöver varje elev ges möjlighet att inom ramen för verksamheten utveckla sina förmågor utifrån sina egna individuella förutsättningar.

Sammanfattning

Anpassad grundskola har under läsåret 2022–2023 arbetat för att öka elevernas medvetenhet om vad som krävs för att de ska nå kunskapskraven i de olika ämnena/ ämnesområdena. Resultatet visar att elevernas medvetenhet har ökat, främst hos högstadieeleverna. Det är ett resultat av satsning på elevernas delaktighet i den egna kunskapsutvecklingen. Eleverna inom anpassad grundskola upplever fortfarande hög grad av trygghet och att de får hjälp av sina lärare om de behöver det.

Det finns en större säkerhet gällande bedömning i de årskurser där kunskapskraven är tydligt beskrivna än i övriga årskurser. Skolformen har under läsåret arbetat med att utveckla bedömningskompetens inom samtliga ämnen/ämnesområden. Samarbetet mellan samtliga skolor inom anpassad grundskola har gett en ökad samsyn på undervisning såväl som bedömning. Anpassade grundskolor avser att fortsätta insatsen för att ytterligare utvecklas inom området bedömningskompetens och likvärdig bedömning.

Anpassad grundskola har under de senaste åren gjort omfattande satsningar på fritidshemmet. Flera av skolorna har behöriga lärare i fritidshem som ansvarar för fritidsverksamheten. Under läsåret 2022–2023 har fritidsansvariga haft gemensamma träffar tillsammans med en av stödorganisationens verksamhetsutvecklare för att jobba med likvärdighet och skapa strukturer och systematik i arbetet för att på så sätt kvalitetssäkra verksamheterna. Arbetet är idag mer likvärdigt mellan skolornas fritidshem och kvaliteten har ökat, men det är ett långsiktigt arbete.

Utbildningen Kommunikation genom Pekprat i skolmiljö (Kompis) har givit en medvetenhet om skolornas behov av att höja kunskapen om alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och pekpratande. Personalen har fått en ökad förståelse och ett bredare perspektiv gällande kommunikationens betydelse som helhet för eleverna.