Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Rapport

Granskning av näringslivsutveckling 2023

PwC har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med näringslivsutveckling för år 2023.

Sammanfattning

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelse och nämnder inte helt säkerställer att företagare får stöd och service som kännetecknas av tillgänglighet, effektivitet och intern samordning. När det gäller styrning och samordning av koncernens arbete med näringslivsutveckling är vår samlade bedömning att kommunstyrelsens insatser inom området inte helt är tillräckliga.

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen
att vidta följande åtgärder:

 • Att initiera en utvärdering av etableringsfunktionen. Syftet med
  utvärderingen är att få ett underlag för att utveckla verksamheten
  i framtiden.
 • Att initiera en analys för området ”minskad brottslighet och ökad
  trygghet bland företagare”. Området ses bland företagare som det
  enskilt viktigast området för att skapa ett förbättrat företagsklimat.
 • Att fortsätta sitt arbete med att utveckla intern samordning inom
  kommunkoncernen i frågor som rör näringslivsutveckling och enskilda
  företagares behov.