Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för gång- och cykelväg, Ulva - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 10 december–4 februari 2022. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Ulva och Klastorp. Målet är att gång- och cykelvägen ska fungera som ett rekreationsstråk samt förbättra möjligheterna att pendla med cykel mellan Uppsala och Broby, Bälinge och Björklinge.

Beskrivning

Planområdet sträcker sig mellan Librobäck i söder och Ulva i norr. Södra delen av planområdet börjar omkring fyra kilometer norr om centrala Uppsala.

Ta del av alla handlingar på bygg.uppsala.se


Informationsmöte

Vi bjuder in till ett digitalt informationsmöte under samrådstiden.

Tid: Onsdag 12 januari 2022, klockan 18.00.
Plats: Informationsmötet kommer att hållas digitalt. När det är dags för mötet ansluter du via länken som kommer att finnas på sidan där alla samrådshandlingar finns (se länken nedan). Länken till mötet publicerar vi där samma dag som mötet hålls. Där hittar du också instruktioner till hur du ansluter till mötet.

Läs alla handlingar och delta i informationsmöte på bygg.uppsala.se