Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pågående dialog

Tyck till om detaljplan för gång- och cykelväg, Ulva - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 10 december–4 februari 2022. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Ulva och Klastorp. Målet är att gång- och cykelvägen ska fungera som ett rekreationsstråk samt förbättra möjligheterna att pendla med cykel mellan Uppsala och Broby, Bälinge och Björklinge.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet sträcker sig mellan Librobäck i söder och Ulva i norr. Södra delen av planområdet börjar omkring fyra kilometer norr om centrala Uppsala.

Ta del av alla handlingar på bygg.uppsala.se


Informationsmöte

Vi bjuder in till ett digitalt informationsmöte under samrådstiden.

Tid: Onsdag 12 januari 2022, klockan 18.00.
Plats: Informationsmötet kommer att hållas digitalt. När det är dags för mötet ansluter du via länken som kommer att finnas på sidan där alla samrådshandlingar finns (se länken nedan). Länken till mötet publicerar vi där samma dag som mötet hålls. Där hittar du också instruktioner till hur du ansluter till mötet.

Läs alla handlingar och delta i informationsmöte på bygg.uppsala.se