Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2018-001826

Planområdet sträcker sig mellan Librobäck i söder och Ulva i norr.
Södra delen av planområdet börjar omkring fyra kilometer norr om centrala Uppsala.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Ulva och Klastorp. Målet är att gång- och cykelvägen ska fungera som ett pendlings- och rekreationsstråk. Gång- och cykelvägen anläggs på åkermark och planens sträckning går längs med Fyrisån och Jumkilsån samt genom åkerlandskap. Planläggningen av gång och cykelvägen är en viktig del av kommunens satsning på att tillgängliggöra årummet och öka närheten till vatten och natur.

Planprocessen är i skede: Granskning
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om granskning

Datum för granskning

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som ett granskningsutlåtande och publiceras i granskningsskedet.

Kontakt

Emil Lindström

Telefon:
018-727 46 54