Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för del av kvarteret Triangeln - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 10 december–4 februari 2022. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett 70-tal nya studentlägenheter som komplement till det befintliga beståndet.

Beskrivning

Planområdet omges av gatorna S:t Johannesgatan, Krongatan och Karlsrogatan och ligger cirka 1,5 kilometer från Stora torget.

Ta del av alla handlingar på bygg.uppsala.se

Informationsmöte

Vi bjuder in till ett digitalt informationsmöte under samrådstiden.

Tid: Tisdag 11 januari 2022, 18.00–19.30.
Plats: Informationsmötet kommer att hållas digitalt. När det är dags för mötet ansluter du via länken som kommer att finnas på sidan där alla samrådshandlingar finns (se länken nedan). Länken till mötet publicerar vi där samma dag som mötet hålls. Där hittar du också instruktioner till hur du ansluter till mötet.

Läs alla handlingar och delta i informationsmöte på bygg.uppsala.se