Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Resultat av dialog

Innerstadsstrategin

Dialogen har avslutats

Resultat

Innerstadsstrategi, samrådsredogörelse

PDF, 1 MB | Lyssna

Samrådet hösten 2015 resulterade i cirka 180 yttranden från myndigheter, kommunala nämnder, fastighetsägare, företag, intresseorganisationer och medborgare. Dokumentet presenterar sammanfattningar av synpunkter och de förändringar som gjorts i innerstadsstrategin.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Kommunen arbetar nu med en ny översiktsplan. Som en del av planen finns en innerstadsstrategi. Den är en fördjupning som mer detaljerat visar hur stadens centrala delar bör utvecklas för att stödja en fortsatt tillväxt med fortsatt god service, tillgänglighet och attraktionskraft. Här kan du lämna synpunkter på det aktuella förslaget till innerstadsstrategi.

Dokument

Uppsalas innerstadsstrategi – samrådshandling

PDF, 6 MB | Lyssna

Innerstadsstrategin är ett fördjupat strategidokument som hänger ihop med kommunens nya översiktsplan. Innehållet kan förändras utifrån synpunkter som kommer under samrådstiden.

Beskrivning

Dialog och samråd

Samråd för innerstadsstrategin pågick under perioden 15 september till 15 november 2015. Under samrådstiden fanns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Det hölls utställningar och öppna dialogmöten.