Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Resultat av dialog

Förslag till landsbygdsprogram

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Flera av remissvaren bemöter förslaget och att Uppsala kommun vill bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner positivt. Remissvaren handlar framför allt om cykelvägar, ansvarsfördelning, uppföljning, infrastuktur, jämlikhets, äldrefrågor, bostäder samt hur man ska gå från ord till handling. Det är några föreningar som menar på att kommunen utgår från ett stadsperspektiv och att det är ett ensidigt fokus på Uppsala stad. Några lyfter att det är viktigt att en ny attityd skapas där det urbana inte automatiskt är normen och att självbilden bland de som bor på landsbygden måste stärkas.

I landsbygdsprogrammet lyfts de prioriterade tätorterna i flera avsnitt och det är ett flertal som efterfrågar vad man ska göra utanför tätort. Många lyfter även vikten av samverkan mellan olika sektorer inom kommunen men också med exempelvis Landstinget och framför allt föreningsliv.

Kommunfullmäktige antog landsbygdsprogrammet 30 januari 2017.

Läs landsbygdsprogram och om landsbygdsutvecklingen i kommunen

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2–3 november 2015 att Uppsala kommun ska vara en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Nu finns ett förslag till kommunens första landsbygdsprogram färdigt. Programmet ska styra kommunens arbete med landsbygdsutveckling och skapar tillsammans med andra planer och program en helhet för hur vi ska nå målet. Programmet gäller för perioden 2017–2023.

Beskrivning

Cirka en fjärdedel av Uppsala kommuns befolkning bor utanför Uppsala, vilket är nästan 50 000 personer. Det gör Uppsala till den kommun i Sverige med flest boende på landsbygden. Till 2050 bedöms antalet invånare på landsbygden öka med 15 000–30 000 personer.

För att Uppsala kommun ska bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner ska kommunen prioritera

  • bostadsbyggande
  • samspelet mellan land och stad
  • service och infrastuktur
  • ett hållbart och jämställt engagemang. 

Lämna dina synpunkter

Remissperioden är avslutad. Vi sammanfattar synpunkterna och bearbetar landsbygdsprogrammet. 30 januari 2017 antar kommunfullmäktige programmet.

Se alla ärenden inför kommunfullmäktige 30 januari.