Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för Rickomberga 9:5 - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 15 oktober–26 november 2021. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av 25 radhus i upp till 3 våningar på fastigheten Rickomberga 9:5. Bebyggelsen ska utformas så att den möter gaturummet på ett intressant och respektfullt sätt.

Beskrivning

Planområdet omfattar fastigheten Rickomberga 9:5, i nordvästra Uppsala på gränsen mellan Luthagen och Rickomberga längs Hildur Ottelinsgatan.

Ta del av alla handlingar på bygg.uppsala.se

Informationsmöte

Vi hade ett digitalt informationsmöte 16 november, 18.00–19.30. Under mötet presenterade vi förslaget och svarade på frågor. En del synpunkter kom också fram och för att dessa ska kunna tas med i planprocessen så behöver de lämnas skriftligen.