Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Siv - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för kvarteret Siv. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett tillägg av cirka 90 lägenheter inom kvarteret Siv samt att säkerställa en viktig gång- och cykelväg mot järnvägen.

Beskrivning

Planområdet ligger centralt i Uppsala, cirka 300 meter från Resecentrum. Det avgränsas av järnvägen, Vaksalagatan, Storgatan och kvarteret Eldaren, söder om Roslagsgatan.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett tillägg av cirka 90 lägenheter inom kvarteret Siv samt att säkerställa en viktig gång- och cykelväg mot järnvägen. De lägre byggnadsdelarna mot järnvägen och Storgatan ges möjlighet att byggas på med fler våningsplan. Dessutom ges möjlighet att bygga på bostadshusen mot Vaksalagatan och Roslagsgatan med en indragen takvåning. För att skapa friytor ger planen möjlighet att bygga över den befintliga parkeringen så att en bostadsgård kan skapas ovanpå.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.