Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pågående dialog

Detaljplan för kvarteret Hindsgavl - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd mellan 9 september–21 oktober 2021. Planen syftar till att kvarteret Hindsgavl ska utvecklas med ny bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet i bottenvåningen, där bland annat dagens livsmedelsbutik får nya lokaler i bästa frontläge mot gata och torg. Syftet är även att kvarteret ska få ett tryggt, trivsamt och levande torg som länkar samman viktiga målpunkter och stråk i omgivningen.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Ekeby/Flogsta, cirka 2 kilometer sydväst om centrala innerstaden (Stora torget) och knappt 2,5 kilometer från Resecentrum.

Ta del av alla handlingar på bygg.uppsala.se