Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för Gamla Uppsala 42:14 - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen var på samråd 7 november till 19 december. Planområdet ligger i korsningen Vattholmavägen och Iduns väg, cirka 5 kilometer från Stora torget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra restaurangverksamhet inom fastigheten.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra restaurangverksamhet inom fastigheten. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett bostadshus med verksamhetslokaler i bottenvåningen. Det har sedan 2010 funnits restaurangverksamhet inom fastigheten, med stöd av tidsbegränsat lov. Det tidsbegränsade bygglovet gick ut 2014-12-31 och på grund av rådande planbestämmelser kan permanent bygglov för restaurangverksamheten inte ges. Syftet med detaljplanen är därför att bekräfta den nuvarande användningen så att permanent bygglov för restaurangen kan ges.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.