Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för del av kvarteren Mörsaren och Kanonen

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på samråd 8 januari 2019 till 19 februari 2019. Planområdet ligger längs med Villavägen i Kåbo, cirka två kilometer från Stora torget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter i de befintliga byggnaderna, än de fyra lägenheter som är tillåtna enligt den tidigare gällande detaljplanen.

Beskrivning

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse i form av fler lägenheter i de befintliga flerbostadshusen. Detaljplanen medför inga ändringar avseende volymen eller utformningen på de befintliga byggnaderna.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se