Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pågående dialog

Detaljplan för del av Fyrislund 6:11 – granskning

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på granskning mellan 8 oktober–29 oktober 2021. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny byggnad med höglager samt kontors-, och produktionslokaler inom fastigheten Fyrislund 6:11, inom före detta Pharmacia- området (Uppsala Business Park).

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet är beläget i sydöstra Fyrislund inom Uppsala Business Park och omfattar del av fastigheten Fyrislund 6:11. Fastigheten är belägen mellan Almungevägen, Anna Fabris gata och Virdings allé. 

Ta del av alla handlingar på bygg.uppsala.se