Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Detaljplan för Björklinge-Tibble 5:27 — granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på granskning under perioden 15 december–19 januari 2022. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av flerbostadshus i tre våningar innehållandes cirka 70 lägenheter.

Beskrivning

Planområdet ligger centralt i Björklinge (Spelmansvägen 3‒5).

Ta del av alla handlingar på bygg.uppsala.se