Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för kvarteret Varvet – samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 19 januari-1 mars 2024. Syftet med en planläggning är att möjliggöra en omvandling från industri-verksamhet till ett tätare bebyggt område med kontor, handel och parkering med mera.

Beskrivning

Ta del av alla handlingar

Informationsmöte

Välkommen till informationsmöte (öppet hus) under samrådstiden. Under mötet presenterar vi förslaget till detaljplan och du har möjlighet att ställa frågor.

Datum: Onsdag 6 februari 2024
Tid: 17.00-19.00 (öppet hus)
Plats: Sågargatan 17

Hitta till Sågargatan 17 i karta