Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2018-002147

Syftet med en planläggning är att möjliggöra en omvandling från industri-verksamhet till ett tätare bebyggt område med kontor, handel och parkering med mera.

Planprocessen är i skede: Samråd
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om samråd

Datum för samråd

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som en samrådsredogörelse och publiceras i granskningsskedet.

Film om detaljplaneförslaget

I filmen ovan presenterar vi detaljplaneförslaget.

Här kan du ta del av bildspelet i filmen

Informationsmöte

Välkommen till informationsmöte (öppet hus) under samrådstiden. Under mötet presenterar vi förslaget till detaljplan och du har möjlighet att ställa frågor.

Datum: Tisdag 6 februari 2024
Tid: 17.00-19.00 (öppet hus)
Plats: Sågargatan 17

Hitta till Sågargatan 17 i karta

Kontakt

Anton Vikström

Telefon:
018-727 46 61