Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för kvarteret Språkmästaren - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 26 januari - 8 mars 2024. Fastighetsutvecklaren har inkommit med en begäran om planbesked för att möjliggöra ny bebyggelse i form av bostäder, ett vård- och omsorgsboende, verksamheter, lokaler och kontor inom fastigheten Valsätra 69:1 i västra Rosendal.

Beskrivning

Ta del av alla handlingar.

Informationsträff

Välkommen till en informationsträff i form av öppet hus under samrådstiden där vi presenterar förslaget och du har möjlighet att ställa frågor.

Datum och tid: 14 februari, 17–19
Plats: Valsätraskolan.

Hitta till Valsätraskolan, Slädvägen 2-6, i karta.