Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2022-002466

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 150–200 bostäder samt ytor i bottenvåningen för verksamheter. Syftet är också att genom planläggning säkra ett naturstråk som är viktigt för artspridning och biologisk mångfald. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.

Planprocessen är i skede: Samråd
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om samråd

Datum för samråd

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som en samrådsredogörelse och publiceras i granskningsskedet.

Informationsträff

Välkommen till en informationsträff i form av öppet hus under samrådstiden där vi presenterar förslaget och du har möjlighet att ställa frågor.

Datum och tid: Onsdag 14 februari, 17–19
Plats: Valsätraskolan.