Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för kvarteret Murstenen – granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är på granskning 7 juni till och med 5 juli 2024. Detaljplanens syfte är göra det möjligt att utveckla planområdet med bostäder och lokaler för centrumverksamhet i delar av bostadshusens bottenvåningar. Syftet är även att möjliggöra tydligare och säkrare gång- och cykelstråk längs med kvarterets östra och västra sida.

Beskrivning

Detaljplanen innebär en omvandling av kvarteret Murstenen i centrala Stenhagen, från handel till bostadskvarter med inslag av service och mötesplatser i enlighet med kommunens översiktsplan. Detaljplanen medger flerbostadshus i upp till sju våningar som kan rymma cirka 200 nya bostäder och flera mindre lokaler för centrumverksamheter.

Ta del av alla handlingar.