Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för del av Berthåga kyrkogård - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 12 april–24 maj 2024. Svenska kyrkan önskar i en planläggning få prövat möjligheten att utvidga Berthåga kyrkogård med fler begravningsplatser. En förutsättning för planarbetet är att Uppsala kommun och Svenska kyrkan byter mark med varandra.

Beskrivning

Planområdet ligger i anslutning till den befintliga kyrkogården. I dagsläget utgörs planområdet till största del av jordbruksmark, vilken behöver tas i
anspråk för föreslagen exploatering. Uppsala kommun växer och en utvidgning av begravningsplatser är nödvändigt för det växande samhället.

Ta del av alla samrådshandlingar

Informationsmöte

Välkommen att delta i ett digitalt informationssmöte.

Datum: Måndag 8 maj
Tid: 18.00–19.30.
Plats: