Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Avslutad dialog

Tyck till om detaljplan för Boländerna 35:1 - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna.

Resultatet kommer att presenteras på detaljplanens webbsida

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på granskning 17 maj - 7 juni. Planområdet ligger på Bolandsgatan 18 A i kvarteret Flänsen mellan Tycho Hedéns väg och Bolandsgatan.

Beskrivning

Planen syftar primärt till att ändra användningen från industri till handel för att möjliggöra en permanentning av den markanvändning som har tidsbegränsat bygglov. Dessutom ska planen möjliggöra en framtida gång- och cykelbana på Bolandsgatans nordvästra sida.

Ta del av alla handlingar.