Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Pågående dialog

Dela dina tankar om framtidens Uppsala

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Uppsala fortsätter att utvecklas i snabb takt och vi behöver planera för hur hela kommunen ska fortsätta vara attraktiv och hållbar att bo och verka i. Uppsalas översiktsplan håller därför på att uppdateras. I samband med det genomför vi både digitala och fysiska dialoger där du har möjlighet att berätta för oss vad du tycker är viktigt för utvecklingen av ditt närområde och för hela kommunen. Det är till hjälp för oss när vi tar fram ett förslag till en ny översiktsplan. Nu kan du delta i enkäten Mitt Uppsala idag och i framtiden. Där kan du lämna synpunkter och du kan berätta för oss om stadsdelen, tätorten eller bygden du bor i. Du kan även se vad andra har tyckt. Vi behöver ditt svar senast 31 maj 2024.

Beskrivning

Uppsala fortsätter utvecklas i snabbt takt och vi behöver planera för hur hela kommunen ska fortsätta vara en attraktiv och hållbar plats att bo på och verka i. Uppsalas översiktsplan håller därför på att uppdateras och vi planerar att en ny översiktsplan blir klar 2028.

Dialog i tidigt skede

Nu är vi i ett tidigt skede i arbetet med att uppdatera översiktsplanen. Den kunskap och de insikter vi får in via dialoger i tidigt skede i samhällsbyggnadsprocessen är en viktig del av underlaget till förslaget till en ny översiktsplan. 

Berätta om din stadsdel, tätort eller bygd

Hur ser du på ditt Uppsala idag och i framtiden? I vår digitala enkät kan du berätta för oss om stadsdelen, tätorten eller bygden du bor i. Vad är bra idag och vad kan bli bättre? Du har också möjlighet att berätta hur du ser på framtidens Uppsala kommun år 2050.  

Var med och delta i vår digitala enkät där du kan lämna synpunkter och även se vad andra har tyckt. Vi behöver ditt svar senast 31 maj 2024.

Tack för att du bidrar!

Mer information

Läs om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Uppsala kommun.
Så arbetar vi med ny översiktsplan.

Läs mer om översiktsplanering i Uppsala kommun, och ta del av gällande översiktsplan från 2016.
Översiktsplanering