Utbildningsnämnden sammanträder 15.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi arbetar för att alla barn och unga ska garanteras en trygg och kunskapsorienterad skolmiljö. Vi arbetar också för att utbildningsresultaten ska förbättras och att skolan ska utveckla möjligheterna att tidigt upptäcka och stötta barn i behov av stöd. Vi vill också öka barns och ungdomars delaktighet så att de kan vara med och bidra till att anpassa verksamheten utifrån deras behov.

Styrdokument

 • Delegationsordning utbildningsnämnden

  I utbildningsnämndens delegationsordning kan du läsa om nämndens utskott och deras roller, delegerad beslutanderätt och anmälan av beslut.

 • Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2019-2022/2023

  Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2019 till och med läsåret 2022/2023 med utblick mot 2030.

 • Verksamhetsplan och budget utbildningsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den listar förutsättningar och uppdrag utifrån Mål och budget 2018–2020 och presenterar nämndens prioriteringar.

 • Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

  Reglerna för förskola och pedagogisk omsorg reviderades av utbildningsnämnden 25 mars. Observera att regeländringen om tre månaders handläggningstid börjar tillämpas i placeringskörningen i augusti mot placeringar i november 2020 och att regeländringen om direktplacering börjar tillämpas i körningen i oktober 2020 mot placeringar i januari 2021. OBS! Införandet av direktplaceringar har blivit uppskjutet och kommer att införas senare under året.

 • Reglemente för skolval och skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

  Reglementet reviderades av utbildningsnämnden 29 april 2020. Revideringen innebär att byten kommer avgränsas till vissa perioder under ett läsår. Bytesperioder och reglering av byten och inflytt under läsåret börjar gälla höstterminen 2020

Se alla styrdokument

Nyheter och pressmeddelanden

Förtroendevalda i utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har 15 ledamöter och 11 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utbildningsnämnden

utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala
Postadress:

Utbildningsnämnden
Uppsala kommun
UPK 2100
Box 1023
751 40 Uppsala